Amsterdamsebuurt bomen

De gemeenteraad heeft geld vrij gemaakt voor het planten van veel extra bomen in Haarlem.
Bomen dragen bij aan een mooie stad en zorgen voor schonere lucht, brengen verkoeling en helpen om de overlast van extreem weer (regen, hitte) op te vangen. Dit jaar wil de gemeente de Amsterdamsebuurt vergroenen met extra bomen.

Actueel

Aankomend najaar komen er in de Amsterdamsebuurt circa 30 bomen bij.
Eind juni 2020 zijn op een aantal locaties proefsleuven gegraven. Dit kan ervoor zorgen dat een aantal locaties afvalt omdat er kabels en leidingen in de grond zijn aangetroffen. Een tekening wordt gemaakt die laat zien waar de nieuwe bomen komen. Houd deze projectpagina in de gaten voor de meest actuele informatie.

Inspraak en meedoen

De gemeente heeft in 2019 een werkgroep opgericht. De werkgroep bestaat uit bewoners van Haarlem die kennis van bomen hebben. Zij hebben zich samen met professionele boomdeskundigen over de samenstelling van een lijst met geschikte boomsoorten voor de stad gebogen. Bewoners van de Amsterdamsebuurt krijgen de gelegenheid om uit een selectie van deze lijst een keuze te maken. De boomsoorten die de meeste stemmen van de buurt krijgen, worden geplant.

Bewoners ontvangen over het maken van een keuze voor een boomsoort in augustus 2020 een brief.

Planning

De aannemer, Oosterhof Holman, start na de zomervakantie met het maken van de groeiplaatsen voor de bomen. De groeiplaatsen worden weer met bestrating afgedekt. In het najaar, vanaf november 2020, worden de bomen geplant. Eind december 2020 zijn de werkzaamheden afgerond.

Achtergrond

In 2018 en 2019 zijn voor dit project al 73 bomen in de Leidsebuurt (Haarlem Zuid-West)geplant. En in 2019 zijn in het Centrum nog eens 61 extra bomen gekomen. Dit jaar zijn de Amsterdamsebuurt en de Transvaalbuurt (Haarlem-Noord) aan de beurt.

Waarom komen er nieuwe bomen bij in de Amsterdamsebuurt?

Gemeente Haarlem koos de Amsterdamsebuurt uit om te vergroenen, omdat dit een van de meest versteende wijken in Haarlem is. Het gevolg kan zijn dat er in deze wijk in de zomer (meer) hittestress is. Hittestress betekent dat de temperaturen (nog) hoger worden doordat zonlicht weerkaatst op en wordt vastgehouden door alle stenen. Door meer bomen te planten, kunnen we hittestress verminderen. Daarnaast zorgen bomen voor een verbeterde luchtkwaliteit en een verbeterde afwatering bij regenbuien.

Contact

Antea Group voert in opdracht van de gemeente de voorbereiding uit. De projectleider vanuit Antea Group is de heer S. N. de Vries. U kunt hem bereiken via sjoerdniels.devries@anteagroup.com

De procesmanager van de gemeente Haarlem is mevrouw S. Vermeulen. U kunt haar bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.