Als uw situatie wijzigt

Hebt u een Wmo-maatwerkvoorziening en zijn er wijzigingen in uw situatie of contactgegevens? Geef die dan zo snel mogelijk door. Denk bijvoorbeeld aan:

  • U gaat verhuizen
  • U krijgt een partner en gaat samenwonen
  • U kiest voor een andere zorgaanbieder
  • U kiest voor een PGB in plaats van zorg in natura, of andersom
  • U hebt een nieuw banknummer
  • U hebt meer of minder hulp nodig
  • U wilt de hulp stopzetten.

 

U kunt dit schriftelijk doorgeven aan:

Gemeente Haarlem
Team Wmo-voorzieningen
Antwoordnummer 238
2000 VC Haarlem