Afval scheiden

'Wij Haarlemmers scheiden ons afval’

De gemeente Haarlem zet in op betere afvalscheiding. Huishoudelijk afval is voor het grootste deel herbruikbaar. Groente-, fruit- en tuinafval (gft), papier, textiel, glas en plastic zijn waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Nu belanden ze nog vaak in de restafvalcontainer. Dat is jammer, want dan gaan ze de verbrandingsoven in en daardoor kunnen ze niet worden hergebruikt.

Wij Haarlemmers scheiden ons afval

De gemeente voert samen met Spaarnelanden campagne onder de noemer ‘Wij Haarlemmers scheiden ons afval’. Deze campagne wil Haarlemmers motiveren hun afval te scheiden.

Meer informatie op www.wijscheidenafval.nl.

Maatregelen: hoe kunnen Haarlemmers meer afval scheiden?

In het Strategisch Plan Afvalscheiding (2016-2022) staan maatregelen die het afval scheiden moeten verbeteren. Deze maatregelen voert de gemeente Haarlem in sinds 2017 samen met Spaarnelanden.

In 2019 heeft de gemeente voor de 2e keer onderzocht via het Digipanel wat Haarlemmers vinden van afval scheiden. Ruim 64% van de panelleden hebben meegedaan. Het bleek dat Haarlemmers afval scheiden nog belangrijker vinden dan in 2017. Lees meer in het onderzoeksrapport Afval scheiden in Haarlem (pdf).

Wat gebeurt er van 2020 tot en met 2022?

  • Een aantal restafvalcontainers wordt omgebouwd naar grondstofcontainers. Ook worden er extra bovengrondse containers op standaards bijgeplaatst. Volgens de huidige planning beginnen de werkzaamheden in de Oude Stad halverwege 2020. In 2021 volgen de Amsterdamsewijk, Molenwijk, Boerhaavewijk, Europawijk, Transvaalwijk en Spaarndam. Als uw wijk aan de beurt is, krijgt u daarover tijdig bericht.
  • We gaan door met de campagne ‘Wij Haarlemmers scheiden ons afval’ om Haarlemmers te blijven informeren en betrekken bij gescheiden afvalinzameling. Op scholen worden lessen aangeboden over afval scheiden en het opruimen van zwerfafval.

Welk afval hoort in welke bak thuis?

De afvalwijzer app voor smartphones en tablets toont net als de online afvalwijzer de dichtstbijzijnde glas-, papier- textiel-, plastic en gft containers. U kunt de ophaaldagen bekijken na het invullen van uw postcode en huisnummer en een herinnering instellen.

U kunt de data waarop uw duocontainer wordt geleegd, vinden op afvalwijzer.spaarnelanden.nl

De Afvalwijzer Spaarnelanden is nu ook als app op uw telefoon te downloaden (via Google Play en App Store). Het is via de app mogelijk een herinnering te ontvangen wanneer de duocontainer of de gft-container wordt geleegd.

Duocontainer

In 2019 hebben alle huishoudens die daarvoor in aanmerking komen een duocontainer gekregen voor de inzameling van papier en plastic, blik en drinkpakken (PBD). In totaal maken ongeveer 30.000 huishoudens dan gebruik van een duocontainer. Met de duocontainer is het makkelijker om papier en PBD thuis te scheiden. Een duocontainer bestaat uit 2 vakken. Een vak voor papier en karton en een vak voor PBD. Ook in de inzamelwagen blijven deze grondstoffen gescheiden.

Ombouw containers

Naast het uitreiken van duocontainers wordt in alle wijken een aantal restafvalcontainers omgebouwd tot grondstofcontainers. Daarnaast komen er extra bovengrondse containers bij. Afvalcoaches zijn aanwezig in de wijk waar de veranderingen plaatsvinden voor ondersteuning.

Waar staan de dichtstbijzijnde glas-, plastic-, papier- en textielcontainers?

Vul op de online Afvalwijzer uw postcode en huisnummer in. Daar vindt u de dichtstbijzijnde glas-, plastic-, papier- en textielcontainers. Maar ook containers voor gft en etensresten in de wijken waar de groene rolcontainers in standaard staan.

Ga naar de online Afvalwijzer.

Handhaving op afval scheiden

In Haarlem controleren 2 handhavers actief op het goed scheiden van afval door bewoners. Zij handhaven op het verkeerd aanbieden van afval in en naast de inzamelcontainers voor

  • GFT
  • Papieren Karton, plastic, blik en drankpakken
  • Textiel

Hiermee wil de gemeente stimuleren dat bewoners nog beter hun afval scheiden.

In de afvalstoffenverordening staat dat afval scheiden niet vrijblijvend is.Bewoners krijgen eerst een waarschuwing met een gele en daarna een oranje kaart. Daarna volgt de rode kaart met een bekeuring van € 104.

Bijplaatsen van afval naast de ondergrondse containers

De handhavers controleren ook op het bijplaatsen van afval naast de ondergrondse containers. Het bijplaatsen van afval wordt bekeurd, de bekeuring bedraagt € 104. De bewoner wordt hierbij niet vooraf gewaarschuwd.

De handhavers werken overdag, ’s avonds en in het weekend.

Veelgestelde vragen

Heeft u nog een vraag over afvalscheiding? Misschien staat uw vraag en antwoord op de lijst met veelgestelde vragen (website Spaarnelanden).

Mocht u een andere vraag hebben over de nieuwe plannen dan kunt u die stellen via het online formulier 'Vraag of reactie doorgeven'.