Afval scheiden

'Wij Haarlemmers scheiden ons afval’

De gemeente Haarlem zet in op betere afvalscheiding. Huishoudelijk afval is voor het grootste deel herbruikbaar. Groente-, fruit- en tuinafval (gft), papier, textiel, glas en plastic zijn waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Nu belanden ze nog vaak in de restafvalcontainer. Dat is jammer, want dan gaan ze de verbrandingsoven in en daardoor kunnen ze niet worden hergebruikt.

Wij Haarlemmers scheiden ons afval

De gemeente voert samen met Spaarnelanden campagne onder de noemer ‘Wij Haarlemmers scheiden ons afval’. Deze campagne is er voor om Haarlemmers te motiveren hun afval te scheiden.

Meer informatie op www.wijscheidenafval.nl.

Maatregelen: Hoe kunnen Haarlemmers meer afval scheiden?

Wat gebeurt er in 2019?

  • In de laatste wijken krijgen mensen met een daarvoor geschikte woning een duocontainer. Sommige restafvalcontainers worden omgebouwd naar grondstofcontainers. Ook worden er extra bovengrondse containers op standaards bijgeplaatst. Als uw wijk aan de beurt is, krijgt u daarover tijdig bericht.  
  • We gaan door met de campagne ‘Wij Haarlemmers scheiden ons afval’ om Haarlemmers te blijven informeren en betrekken bij gescheiden afvalinzameling. Op scholen worden lessen aangeboden over afval scheiden en het opruimen van zwerfafval.

Eind juni 2016 stelde de gemeenteraad het Strategisch Plan Afvalscheiding vast. In dit plan staan maatregelen die het afval scheiden moeten verbeteren. Deze maatregelen gaat de gemeente Haarlem samen met Spaarnelanden tot 2022 invoeren.

Welk afval hoort in welke bak thuis?

De afvalwijzer app voor smartphones en tablets toont net als de de online afvalwijzer de dichtstbijzijnde glas-, papier- textiel-, plastic en gft containers. U kunt de ophaaldagen bekijken na het invullen van uw postcode en huisnummer en een herinnering instellen. De app Afvalwijzer Spaarnelanden is verkrijgbaar via de App store en Google Play.

Bij het ontvangen van de duocontainer of bij de ombouw van containers in uw wijk ontvangt u een folder over het scheiden van uw afval. De lijst in de folder kunt u gebruiken als handleiding. Meer informatie en de volledige lijst vindt u op www.spaarnelanden.nl/afvalstromen

Deze folder helpt u bij het scheiden van uw afval. De lijst in de folder kunt u gebruiken als handleiding. Meer informatie en de volledige lijst vindt u op www.spaarnelanden.nl/afvalstromen.

De schillenboer

Gemeente Haarlem en Spaarnelanden zijn in januari 2017 een proef gestart met gft-inzameling in een aantal straten in de Leidsebuurt en de Vijfhoek. In deze straten is geen ruimte voor gft-rolcontainers. Met de proef onderzocht de gemeente hoe inzameling van gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval) in dichtbebouwde wijken het beste kan gebeuren. Bewoners kregen de mogelijkheid om hun gft-afval in te leveren in de verzamelcontainers in een staander op straat. Om de bewoners bewust te maken van de noodzaak van de gescheiden inzameling van gft, ging de schillenboer een aantal maanden met paard en wagen langs de deuren om gft in te zamelen.

Voor de proef waren 250 woningen geselecteerd. Deze huishoudens hadden voorheen nog geen mogelijkheid om gft-afval te scheiden. 98 procent van de respondenten gaf aan na de proef door te willen gaan met het scheiden van gft-afval. De schillenboer wordt nu in wijken waar omgekeerd inzamelen wordt ingevoerd als promotie ingezet.

Duocontainer

In 2019 krijgen de laatste huishoudens een duocontainer voor de inzameling van papier en plastic, blik en drinkpakken. In totaal maken ongeveer 30.000 huishoudens dan gebruik van een duocontainer. Met de duocontainer is het makkelijker om papier en PBD thuis te scheiden. Een duocontainer bestaat uit twee vakken. Een vak voor papier en karton en een vak voor PBD. Ook in de inzamelwagen blijven deze grondstoffen gescheiden.

Ombouw containers

Naast het uitreiken van duocontainers wordt een aantal restafvalcontainers omgebouwd tot grondstofcontainers. Daarnaast komen er extra bovengrondse containers bij. Afvalcoaches zijn aanwezig in de wijk waar de veranderingen plaatsvinden voor ondersteuning.

Waar staan de dichtstbijzijnde glas-, plastic-, papier- en textielcontainers?

Vul op de online Afvalwijzer uw postcode en huisnummer in. Daar vindt u de dichtstbijzijnde glas-, plastic-, papier- en textielcontainers. Maar ook containers voor gft en etensresten in de wijken waar de groene rolcontainers in standaard staan.

Ga naar de online Afvalwijzer.

Afvalscheidingsplan

De komende jaren wordt het gescheiden aanleveren van plastic, gft, papier, glas en textiel makkelijker gemaakt. Er komen meer ondergrondse containers voor verschillende afvalsoorten in de stad en de gemeente onderzoekt hoe gft het beste ingezameld kan worden bij hoogbouw en in het centrum. Dit en nog meer plannen staan beschreven in het afvalscheidingsplan van de gemeente.

Afvalscheidingsplan (B en W besluitenlijst d.d. 12 april 2016 agendapunt 9).

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over het nieuwe beleid afvalscheiding van de gemeente? Misschien staan uw vraag en antwoord op de lijst met veelgestelde vragen.

Mocht u een andere vraag hebben over de nieuwe plannen dan kunt u die stellen via het online formulier ‘Vraag of reactie doorgeven’.