Afval scheiden

'Wij Haarlemmers scheiden ons afval’

De gemeente Haarlem zet de komende jaren in op betere afvalscheiding. Huishoudelijk afval is voor het grootste deel herbruikbaar. Groente-, fruit- en tuinafval (gft), papier, textiel, glas en plastic zijn waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Nu belanden ze nog te veel in de restafvalcontainer. Dat is jammer, want dan gaan ze de verbrandingsoven in en daardoor kunnen ze niet worden hergebruikt.

Wij Haarlemmers scheiden ons afval

De gemeente voert samen met Spaarnelanden campagne onder de noemer ‘Wij Haarlemmers scheiden ons afval’. Deze campagne wil Haarlemmers bewuster laten omgaan met het scheiden van afval.

Meer informatie op www.wijscheidenafval.nl.

Maatregelen: Hoe kunnen Haarlemmers meer afval scheiden?

Eind juni 2016 stelde de gemeenteraad het Strategisch Plan Afvalscheiding vast. In dit plan staan maatregelen die het afval scheiden moeten verbeteren. Deze maatregelen gaat de gemeente Haarlem samen met Spaarnelanden tot 2022 invoeren.

Wat is er in 2016 gedaan?

 • Er is gestart met de campagne ‘Wij Haarlemmers scheiden ons afval’ om Haarlemmers bewust te maken van het belang van afval scheiden.
 • Er zijn 2.500 extra gft-containers uitgedeeld in Haarlem.
 • Sinds oktober 2016 kunnen Haarlemmers blik en drinkpakken (sap- en melkpakken) in de containers voor plastic kwijt.

Wat is er in 2017 gedaan?

 • Onderzoek naar de beste manier om gft bij hoogbouw en in centrumgebieden, waar geen rolcontainer geplaatst kan worden, apart in te zamelen.
 • Een pilot gft-inzameling in de centrumgebieden waarbij onder andere een schillenboer werd ingezet (zie het kopje Schillenboer).
 • Per wijk werden duocontainers ingevoerd. In deze containers kunnen Haarlemmers papier, plastic, blik en drankenkartons inzamelen. Zo is het makkelijker om aan huis afval te scheiden. In 2017 zijn in het Vondelkwartier, Garenkokerskwartier/ Hasselaersbuurt en Meerwijk de duocontainers ingevoerd.
 • In het najaar van 2017 werden in het Vondelkwartier, Garenkokerskwartier en Meerwijk de restafvalcontainers omgebouwd naar grondstofcontainers voor glas of papier.

Wat gaat er in 2018 zoal gebeuren?

 • Het inleveren van het grofvuil gaan we optimaliseren.
 • Per wijk wordt het omgekeerd inzamelen ingevoerd. Dat betekent dat mensen met een daarvoor geschikte woning een duocontainer krijgen (zie het kopje duocontainer) en dat restafvalcontainers worden omgebouwd naar grondstofcontainers voor plastic en papier. Als uw wijk aan de beurt is, krijgt u daarover tijdig bericht.  
 • De campagne ‘Wij Haarlemmers scheiden ons afval’ wordt ingezet om jong en oud bij gescheiden afvalinzameling te betrekken. Op scholen worden lessen aangeboden over afval scheiden en het opruimen van zwerfafval.
 • Eind 2018 neemt de gemeenteraad een besluit over het betalen voor restafval. Bij een positief besluit wordt in 2020 een systeem ingevoerd waarbij de Haarlemmer die meer afval gescheiden aanbiedt minder en de Haarlemmer die minder afval gescheiden aanbiedt meer betaalt voor zijn of haar restafval.

Welk afval hoort in welke bak thuis?

Deze folder helpt u bij het scheiden van uw afval. De lijst in de folder kunt u gebruiken als handleiding. Meer informatie en de volledige lijst vindt u op www.spaarnelanden.nl/afvalstromen.

Folder afval scheiden (pdf)

De schillenboer

Gemeente Haarlem en Spaarnelanden zijn in januari 2017 een proef gestart met gft-inzameling in een aantal straten in de Leidsebuurt en de Vijfhoek. In deze straten is geen ruimte voor gft-rolcontainers. Met de proef onderzocht de gemeente hoe inzameling van gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval) in dichtbebouwde wijken het beste kan gebeuren. Bewoners kregen de mogelijkheid om hun gft-afval in te leveren in de verzamelcontainers in een staander op straat. Om de bewoners bewust te maken van de noodzaak van de gescheiden inzameling van gft, ging de schillenboer een aantal maanden met paard en wagen langs de deuren om gft in te zamelen.

Voor de proef waren 250 woningen geselecteerd. Deze huishoudens hadden voorheen nog geen mogelijkheid om gft-afval te scheiden. 98 procent van de respondenten gaf aan na de proef door te willen gaan met het scheiden van gft-afval. De schillenboer wordt nu in wijken waar omgekeerd inzamelen wordt ingevoerd als promotie ingezet.

Duocontainer

Gemeente Haarlem deelt voor de inzameling van papier en plastic, blik en drankenkartons duocontainers uit. In 2017 krijgen huishoudens in het Vondelkwartier, Garenkokerskwartier, de Hasselaersbuurt en Meerwijk een duocontainer. Met de duocontainer is het makkelijker om papier, plastic, blik en drankenkartons thuis te scheiden. Een duocontainer bestaat uit twee vakken. Een vak voor papier en karton en een vak voor plastic, blik en drankenkartons. Het papier wordt apart van het plastic ingezameld (ook in de inzamelwagen blijft het apart) zodat beide grondstoffen hergebruikt kunnen worden.

Veelgestelde vragen en antwoorden over duocontainers (pdf)

Ombouw containers

In het najaar van 2017 zijn in het Vondelkwartier, Garenkokerskwartier en Meerwijk een deel van de restafvalcontainers omgebouwd tot grondstofcontainers voor papier en voor plastic, blik en drinkpakken (PBD). Ook zijn er containers geplaatst voor het scheiden van gft en etensresten. Alle inwoners ontvingen hierover een brief. In de wijk zijn afvalcoaches aanwezig voor ondersteuning.

Veelgestelde vragen over ombouw containers (pdf)

Waar staan de dichtstbijzijnde glas-, plastic-, papier- en textielcontainers?

Vul op de online Afvalwijzer uw postcode en huisnummer in. Daar vindt u de dichtstbijzijnde glas-, plastic-, papier- en textielcontainers.

Ga naar de online Afvalwijzer.

Afvalscheidingsplan

De komende jaren wordt het gescheiden aanleveren van plastic, gft, papier, glas en textiel makkelijker gemaakt. Er komen meer ondergrondse containers voor verschillende afvalsoorten in de stad en de gemeente onderzoekt hoe gft het beste ingezameld kan worden bij hoogbouw en in het centrum. Dit en nog meer plannen staan beschreven in het afvalscheidingsplan van de gemeente.

Afvalscheidingsplan (B en W besluitenlijst d.d. 12 april 2016 agendapunt 9).

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over het nieuwe beleid afvalscheiding van de gemeente? Misschien staan uw vraag en antwoord op onderstaande lijst.

Mocht u een andere vraag hebben over de nieuwe plannen dan kunt u die stellen via het online formulier ‘Vraag of reactie doorgeven’.

Lijst met veelgestelde vragen (pdf)