Afval scheiden

'Wij Haarlemmers scheiden ons afval’

De gemeente Haarlem zet de komende jaren in op betere afvalscheiding. Huishoudelijk afval is voor het grootste deel herbruikbaar. Groente-, fruit- en tuinafval (gft), papier, textiel, glas en plastic zijn waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Nu belanden ze nog te veel in de restafvalcontainer. Dat is jammer, want dan gaan ze de verbrandingsoven in en daardoor kunnen ze niet worden hergebruikt. Sinds 1 oktober 2016 mogen blik en drankenkartons ook in de plastic container. 

Wij Haarlemmers scheiden ons afval

De gemeente voert samen met Spaarnelanden campagne onder de noemer ‘Wij Haarlemmers scheiden ons afval’. Deze campagne wil Haarlemmers bewuster laten omgaan met het scheiden van afval.

Meer informatie op www.wijscheidenafval.nl.

Maatregelen: Hoe kunnen Haarlemmers meer afval scheiden?

Eind juni 2016 stelde de gemeenteraad het Strategisch Plan Afvalscheiding vast. In dit plan staan maatregelen die het afval scheiden gemakkelijker maken.

Welke maatregelen zijn er?
In 2016:

 • In de zomer zijn er ongeveer 2.500 extra gft-containers uitgedeeld in Haarlem
 • In de zomer zijn geregistreerde gft-containers gechipt.Daardoor kan Spaarnelanden de containers beter beheren en inzamelroutes beter afstemmen op het aanbod van groente-, fruit- en tuinafval.
 • Sinds 1 oktober kunnen Haarlemmers blik en drankenkartons (sap- en  melkpakken) in de containers voor plastic kwijt
 • Met de start van de campagne ‘Wij Haarlemmers scheiden ons afval’ maken we Haarlemmers bewust van het belang van afval scheiden
 • Wist u dat u met de huidige inzamelmogelijkheden ook al goed afval kunt scheiden? Kijk op http://www.mijnafvalwijzer.nl/ voor containers bij u in de buurt. 

Vanaf 2017:

 • De gemeente en Spaarnelanden onderzoeken de beste manier om gft bij hoogbouw en in centrumgebieden, waar geen rolcontainer geplaatst kan worden, apart te kunnen inzamelen.
 • Er komt een pilot gft-inzameling in de centrumgebieden waarbij onder andere een schillenboer wordt ingezet. De bewoners die meedoen aan de proef krijgen een keukenafvalbakje voor hun etensresten. Ook komen er verzamelcontainers op standaards in de straat. Met deze pilot wordt onderzocht wat de beste manier is om gft in te zamelen in compacte wijken waar geen ruimte is voor een gft rolcontainer. De pilot start in een deel van de Leidsebuurt en een deel van de Vijfhoek.
 • In de stad komen meer afvaleilanden waar inwoners papier, plastic en glas op één punt gescheiden kunnen weggooien
 • Als mensen meer afval scheiden, zijn er minder containers voor restafval nodig. De restcontainers kunnen geschikt worden gemaakt voor glas of papier.
 • Het inleveren van het grofvuil gaan we optimaliseren.
 • Per wijk worden duocontainers ingevoerd. In deze containers kunnen Haarlemmers papier, plastic, blik en drankenkartons inzamelen. Zo is het makkelijker om aan huis afval te scheiden
 • Eind 2018 neemt de gemeenteraad een besluit over het betalen voor restafval. Bij een positief besluit wordt in 2020 een systeem ingevoerd waarbij de Haarlemmer die meer afval gescheiden aanbiedt minder en de Haarlemmer die minder afval gescheiden aanbiedt meer betaalt voor zijn of haar restafval.

Kortom, de campagne ‘Wij Haarlemmers scheiden ons afval’ is het startschot voor het programma met maatregelen dat de gemeente Haarlem in samenwerking met Spaarnelanden tot 2022 gaat invoeren.

Welk afval hoort in welke bak thuis?

Deze folder helpt u bij het scheiden van uw afval. De lijst in de folder kunt u gebruiken als handleiding. Meer informatie en de volledige lijst vindt u op www.spaarnelanden.nl/afvalstromen.

Folder afval scheiden (pdf)

De schillenboer

Gemeente Haarlem en Spaarnelanden zijn vanaf 23 januari 2017 een proef gestart met gft-inzameling in een aantal straten in de Leidsebuurt en de Vijfhoek. Deze proef duurt een half jaar. Met de proef wil de gemeente onderzoeken hoe inzameling van gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval) in dichtbebouwde wijken het beste kan gebeuren. Bewoners kunnen hun gft-afval inleveren in de verzamelcontainers die daarvoor op straat zijn geplaatst. Om de bewoners bewust te maken van de noodzaak van de gescheiden inzameling van gft, komt voor een aantal maanden de schillenboer langs met paard en wagen.

Voor de proef zijn 250 woningen geselecteerd. Deze huishoudens hebben nu nog geen mogelijkheid om gft-afval te scheiden.
Als de proef slaagt kan de gescheiden inzameling van gft in vergelijkbare wijken worden ingevoerd. Ook een proef met het scheiden van groente en fruitafval bij hoogbouw is dan mogelijk.

Veelgestelde vragen over de schillenboer (pdf)

Duocontainer

Gemeente Haarlem deelt voor de inzameling van papier en plastic, blik en drankenkartons duocontainers uit. In 2017 krijgen huishoudens in het Vondelkwartier, Garenkokerskwartier, de Hasselaersbuurt en Meerwijk een duocontainer. Met de duocontainer is het makkelijker om papier, plastic, blik en drankenkartons thuis te scheiden. Een duocontainer bestaat uit twee vakken. Een vak voor papier en karton en een vak voor plastic, blik en drankenkartons. Het papier wordt apart van het plastic ingezameld (ook in de inzamelwagen blijft het apart) zodat beide grondstoffen hergebruikt kunnen worden.

Veelgestelde vragen en antwoorden over duocontainers (pdf)

Waar staan de dichtstbijzijnde glas-, plastic-, papier- en textielcontainers?

Vul op de online Afvalwijzer uw postcode en huisnummer in. Daar vindt u de dichtstbijzijnde glas-, plastic-, papier- en textielcontainers.

Ga naar de online Afvalwijzer.

Afvalscheidingsplan

De komende jaren wordt het gescheiden aanleveren van plastic, gft, papier, glas en textiel makkelijker gemaakt. Er komen meer ondergrondse containers voor verschillende afvalsoorten in de stad en de gemeente onderzoekt hoe gft het beste ingezameld kan worden bij hoogbouw en in het centrum. Dit en nog meer plannen staan beschreven in het afvalscheidingsplan van de gemeente.

Afvalscheidingsplan (B en W besluitenlijst d.d. 12 april 2016 agendapunt 9).

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over het nieuwe beleid afvalscheiding van de gemeente? Misschien staan uw vraag en antwoord op onderstaande lijst.

Mocht u een andere vraag hebben over de nieuwe plannen dan kunt u die stellen via het online formulier ‘Vraag of reactie doorgeven’.

Lijst met veelgestelde vragen (pdf)