Adresonderzoek

Staat er op uw adres iemand ingeschreven die er niet woont? Of ontvangt u post van vorige bewoners? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten. De gemeente onderzoekt dan waar deze persoon echt woont. U vraagt een adresonderzoek schriftelijk of in de publiekshal aan.

Schriftelijk of in de publiekshal aanvragen

Schriftelijk

Geef in uw verzoek minstens het volgende aan:

  • de naam van de vertrokken persoon
  • eventueel het nieuwe adres van deze persoon.

U ondertekent het verzoek en stuurt het met een kopie van uw legitimatiebewijs naar:

Gemeente Haarlem
Afdeling Klant Contact Centrum
Postbus 511
2003 PB Haarlem

In de publiekshal

U kunt ook in de publiekshal een adresonderzoek aanvragen. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen.

De gemeente werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur en op donderdag tussen 11.00 en 20.00 uur. Tussen 9.00 en 11.00 uur kunt u zonder afspraak terecht in de publiekshal. Houdt dan rekening met wachttijden.

Maak direct online uw afspraak

Verloop onderzoek

  • De gemeente start een onderzoek naar de juiste adresgegevens van de ingeschreven bewoners
  • De gemeente streeft ernaar het onderzoek binnen 3 maanden af te ronden. Soms kost een adresonderzoek meer tijd
  • Na afloop van het onderzoek wordt iemand ingeschreven op een nieuw adres of uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP)
  • Als u de gemeente heeft gevraagd om een adresonderzoek, ontvangt u schriftelijk bericht over het resultaat van het onderzoek.

Uw adresgegevens staan in onderzoek

U moet ingeschreven staan op het adres waar u feitelijk woont. Staat u niet of onjuist ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw recht op voorzieningen van de overheid. Denk hierbij aan studiefinanciering, kinderbijslag, AOW- of WW-uitkering of huurtoeslag.

Als u niet woont op het adres waarop u in de BRP staat ingeschreven, kan degene die wel op dat adres woont de gemeente vragen om een adresonderzoek. Ook de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Belastingdienst kunnen om een adresonderzoek vragen. De gemeente is dan gemachtigd om onderzoek te doen naar uw feitelijke woonadres.

Woont u wél op het adres dat in onderzoek is? Neem dan contact op met de gemeente.

U bent onterecht uitgeschreven

U bent van uw adres uitgeschreven, maar u woont er nog wel? Dan kunt u zich opnieuw laten inschrijven. U kunt hiervoor alleen op afspraak langskomen in de publiekshal. Bel voor een afspraak met telefoonnummer 14 023. U neemt bij de afspraak mee:

  • uw geldige legitimatiebewijs
  • een huurcontract of koopakte
  • of een schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner dat u op het adres woont. U moet ook een kopie van het geldige legitimatiebewijs van de hoofdbewoner inleveren.