Adresonderzoek

Staat er op uw adres iemand ingeschreven die er niet woont? Of ontvangt u post van vorige bewoners? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten. De gemeente onderzoekt dan waar deze persoon echt woont. U vraagt een adresonderzoek schriftelijk of in de publiekshal aan.

Schriftelijk of in de publiekshal aanvragen

Verloop onderzoek

Uw adresgegevens staan in onderzoek

U bent onterecht uitgeschreven