Actieplan Fiets 2020-2022

De gemeente breidt komende twee jaar het aantal fietsparkeerplekken in het winkelgebied en rond het station Haarlem uit. De beste locaties zijn geselecteerd. Het Actieplan Fiets 2020-2022 is vastgesteld door het college. Bekijk het plan.

Nieuwe stallingen

  • Afhankelijk van de ontwikkeling van een fietsenstalling in de voormalig Hudson’s Bay, wordt besloten of de ondergrondse fietsenstalling onder de Nieuwe Groenmarkt er komt.
  • De fietskelder van het Stationsplein wordt uitgebreid.
  • Inmiddels is de NS-Fietsenstalling onder station Haarlem nu de eerste 24 uur gratis te gebruiken door iedereen met een OV-chipkaart. Deze is nu tijdelijk gesloten vanwege het coronavirus.
  • Wanneer de bouw van Raaks III is afgerond, dan heeft Haarlem er een fietsenstalling bij met ongeveer 1000 plekken.

Verbeteringen bestaande stallingen

De gemeente verkent een verruiming van de openingstijden van een aantal stallingen om beter aan te sluiten op de wensen van gebruikers. Ook verbeteren we de zichtbaarheid en de dienstverlening in de stallingen en worden de fietsenrekken gemoderniseerd. 

Op straat

Ook is onderzocht hoe de bestaande ruimte voor fietsparkeren op straat beter kan worden benut. Zo worden op de Botermarkt fietsrekken vervangen voor fietsvakken. 

Projectpartners

De fietsenstallingen van de gemeente worden beheerd door Spaarnelanden. De fietsenstallingen van de gemeente worden bemand door Paswerk.

Contact

Contactpersoon is gebiedsregisseur dhr. R. Kaandorp. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.