Actieplan Fiets 2020-2022

De komende 2 jaar voert de gemeente diverse maatregelen uit om te zorgen voor plek voor het stallen van fietsen in het centrum van Haarlem.

Actueel

De gemeente onderzoekt een verruiming van de openingstijden van een aantal stallingen om beter aan te sluiten op de wensen van gebruikers. Ook wordt de zichtbaarheid en de dienstverlening in de stallingen verbeterd.

Er wordt gekeken hoe de bestaande ruimte voor fietsparkeren in de stallingen en op straat beter kan worden benut. Zo worden op de Botermarkt fietsrekken vervangen voor fietsvakken. Ook is de NS-Fietsenstalling onder station Haarlem nu de eerste 24 uur gratis te gebruiken door iedereen met een OV-chipkaart.

Het Actieplan Fiets 2020-2022 is vastgesteld door het college. Bekijk het besluit (agendapunt 5).

Planning

De gemeente is een onderzoek gestart naar de uitbreiding van fietsparkeerplekken in het winkelgebied en rond het station Haarlem. Op basis van dit onderzoek wordt vastgesteld wat de beste locaties zijn en waar de komende jaren op wordt ingezet. Dan is het ook duidelijk of de fietsenstalling onder de Nieuwe Groenmarkt een redelijke optie is. 

Nieuwe stalling

Wanneer de bouw van Raaks III is afgerond, dan heeft Haarlem er een fietsenstalling bij met ongeveer 1000 plekken.

Projectpartners

Het fietsparkeeronderzoek wordt uitgevoerd door adviesbureau Spark. De fietsenstallingen van de gemeente worden beheerd door Spaarnelanden. De fietsenstallingen van de gemeente worden bemand door Paswerk.

Contact

Contactpersoon is gebiedsregisseur dhr. R. Kaandorp. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.