Aarwinkelweg en Korenburgerweg groot onderhoud openbaar groen

Langs de Aarwinkelweg en de Korenburgerweg worden de groenstroken opgeknapt. Het groen, dat waardevol en van goede kwaliteit is, blijft behouden.
De groenvakken langs de Aarwinkelweg en de Korenburgerweg bestaan voornamelijk uit eenzijdig bosplantsoen. Het uitgegroeide groen veroorzaakt overlast in de openbare ruimte en kan een sociaal onveilig gevoel geven. Daarom pakt de gemeente dit aan in samenspraak met omwonenden.

Actueel en ontwerp

De werkzaamheden aan de groenvakken van de Aarwinkelweg en de Kornburgerweg worden in 2 fasen uitgevoerd.

Vanuit de Wet natuurbescherming heeft de gemeente een zorgplicht naar onder andere vogels en zoogdieren. De werkzaamheden moeten plaatsvinden over een groot aantal plantvakken. Dit heeft veel impact op de aanwezige dieren. Daarom is de helft van de plantvakken uitgevoerd in 2018. De andere helft wordt uitgevoerd in het najaar van 2020. Het najaar blijkt de meest geschikte periode om deze werkzaamheden uit te voeren. We gaan er van uit dat in 2020 de nieuwe beplanting een nieuwe leefomgeving vormt voor de aanwezige dieren. Hierin kunnen ze dan verblijven tijdens de uitvoering van de resterende plantvakken.
 
Onder het tabblad fasering kunt u zien welke groenvakken al klaar zijn en welke vakken in 2020 worden aangepakt.

Definitief ontwerp Aarwinkelweg (pdf, 6MB)
Definitief ontwerp Korenburgerweg (pdf, 6MB)

Planning

De werkzaamheden van fase 2 starten in het najaar van 2020.

Fasering 2018 en 2020

Fasering 1 (pdf, 3MB)
Fasering 2 (pdf, 3MB)
Fasering 3 (pdf, 3MB)

Contact

De omgevingsmanager bij uitvoerder Heijmans is Philip van Wijk. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 06-25 71 12 50 of via mail haarlem@heijmans.nl.