Aarwinkelweg en Korenburgerweg groot onderhoud openbaar groen

Langs de Aarwinkelweg en de Korenburgerweg worden de groenstroken opgeknapt. Planten en struiken die waardevol en van goede kwaliteit zijn, blijven behouden. De groenvakken langs de Aarwinkelweg en de Korenburgerweg bestaan voornamelijk uit eenzijdig bosplantsoen. Het uitgegroeide groen veroorzaakt overlast in de openbare ruimte en kan een sociaal onveilig gevoel geven. Daarom pakt de gemeente dit aan in samenspraak met omwonenden. Fase 2 wordt in het najaar van 2020 uitgevoerd en opgeleverd.

Actueel en ontwerp

De werkzaamheden aan de groenvakken van de Aarwinkelweg en de Korenburgerweg worden in 2 fasen uitgevoerd.

De gemeente heeft vanuit de Flora- & Faunawet een zorgplicht voor onder andere vogels en zoogdieren. Omdat de werkzaamheden over een groot gebied worden uitgevoerd en dit veel impact heeft op de aanwezige dieren is besloten om de werkzaamheden te faseren. De helft van de groenvakken is uitgevoerd in 2018. De andere helft wordt uitgevoerd in het najaar van 2020. Het najaar blijkt de meest geschikte periode om deze werkzaamheden uit te voeren. De aanwezige dieren kunnen tijdens de werkzaamheden schuilen en verblijven in de beplanting van de groenvakken die in 2018 is aangelegd.
Ook aan insecten is gedacht. De nieuwe stroken met bloemrijk grasmengsel trekken al veel bijen en vlinders aan. Soms zien de stroken er wat ‘rommelig’ uit in bepaalde fasen van het jaar. Dit heeft te maken met het ecologisch beleid en het daarop afgestemde onderhoud.
 
Definitief ontwerp Aarwinkelweg (pdf, 6MB)
Definitief ontwerp Korenburgerweg (pdf, 6MB)

Planning

De werkzaamheden van fase 2 starten starten in oktober en zijn eind november 2020 klaar.

Fasering 2018 en 2020

Fasering 1 (pdf, 3MB)
Fasering 2 (pdf, 3MB)
Fasering 3 (pdf, 3MB)

Contact

De omgevingsmanager bij uitvoerder Heijmans is Philip van Wijk. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 06-25 71 12 50 of via mail haarlem@heijmans.nl.