Inspraak voorlopig ontwerp

De gemeente heeft een voorlopig ontwerp gemaakt voor de openbare ruimte rondom de Aart van der Leeuwstraat. Pré Wonen bouwt hier circa 280 nieuwe woningen. De gemeente gaat de buitenruimte opknappen en een gescheiden riolering aanleggen. Het voorlopig ontwerp ligt tussen 27 mei en 8 juli 2022 ter inzage. Tijdens de inzageperiode kan iedereen het ontwerp bekijken en een reactie geven via het formulier op deze pagina. 

Na de inspraakperiode worden de reacties verwerkt en krijgt iedereen die ingesproken heeft een antwoord in een inspraaknotitie. Waar mogelijk of nodig worden reacties verwerkt in het definitief ontwerp. Als het ontwerp definitief is kan de uitvoering ingepland. De werkzaamheden in de openbare ruimte worden in twee fases uitgevoerd, dit sluit aan op de twee bouwfases van Pré Wonen. 

Voorlopig ontwerp

Dwarsdoorsneden

Sfeerimpressies

Inloopbijeenkomst 22 juni