Aart van de Leeuwstraat e.o.

De sociale huurwoningen van woningcorporatie Pré Wonen aan de Aart van der Leeuwstraat, Generaal Spoorlaan, Gerard van Eckerenstraat en de P.C. Boutenstraat zijn verouderd. Daarom sloopt Pré Wonen de 224 woningen. Na de sloop bouwt Pré Wonen ongeveer 280 nieuwe sociale huurwoningen.
Ook verbetert gemeente Haarlem de openbare ruimte rond de woningen. En onder de Jan Prinslaan legt de gemeente een gescheiden rioolsysteem aan. Dit rioolsysteem voert afvalwater en regenwater apart af.

Actueel

Stedenbouwkundig plan

Op 23 juni 2020 stelde het college van burgemeester en wethouders het stedenbouwkundig plan vast. Het voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan lag van vrijdag 17 januari tot en met donderdag 27 februari 2020 ter inzage. Er kwamen 6 reacties op het voorlopig ontwerp namens 35 mensen. Het stedenbouwkundig plan is niet aangepast door deze reacties.

Bekijk het stedenbouwkundig plan (onder agendapunt 4).

In het stedenbouwkundig plan staan 4 kavels die van elkaar gescheiden zijn door 3 woonstraten. De buitenste 2 bouwblokken van maximaal 4 lagen zijn U-vormig en markeren zo de hoekpunten van de buurt. De middelste 2 bouwblokken bestaan uit strokenbouw van maximaal 5 lagen. Daarnaast staan ruime groene straten en binnenterreinen beschreven.

Bestemmingsplan

Op basis van het stedenbouwkundig plan wordt een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit wordt nu voorbereid. U kunt reageren op dit ontwerpbestemmingsplan. Naar verwachting legt het college van burgemeester en wethouders het ontwerpbestemmingsplan in het 3e of 4e kwartaal van 2020 ter inzage. U kunt dan reageren (uw zienswijzen indienen). Wanneer dit zo ver is, vindt u op deze projectpagina meer informatie.

Inrichting buitenruimte

Over de plannen voor de inrichting van de buitenruimte worden bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden na de zomervakantie geïnformeerd.

Contact

Kijk voor meer informatie over dit project op de website van Pré Wonen

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer G.F. Wesseling. U kunt contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.