Aart van de Leeuwstraat e.o.

De sociale huurwoningen van woningcorporatie Pré Wonen aan de Aart van der Leeuwstraat, Generaal Spoorlaan, Gerard van Eckerenstraat en de P.C. Boutenstraat zijn verouderd. Daarom sloopt Pré Wonen de 224 woningen. Na de sloop bouwt Pré Wonen ongeveer 280 nieuwe sociale huurwoningen.
Ook verbetert gemeente Haarlem de openbare ruimte rond de woningen. En onder de Jan Prinslaan legt de gemeente een gescheiden rioolsysteem aan. Dit rioolsysteem voert afvalwater en regenwater apart af.

Actueel

Inzageperiode

Het voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan lag van vrijdag 17 januari tot en met donderdag 27 februari ter inzage. Op 5 februari was een inloopbijeenkomst waar het voorlopig ontwerp en het inzageproces werden toegelicht door Pré Wonen en de gemeente.

Voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan

In het voorlopig ontwerp staan 4 kavels die van elkaar gescheiden zijn door 3 woonstraten. De buitenste 2 bouwblokken van maximaal 4 lagen zijn U-vormig en markeren zo de hoekpunten van de buurt. De middelste 2 bouwblokken bestaan uit strokenbouw van maximaal 5 lagen. Daarnaast staan ruime groene straten en binnenterreinen beschreven.

Bekijk het voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan (onder agendapunt 17).

Tijdens de bewonersbijeenkomst van 2 oktober 2019 presenteerde Pré Wonen het schetsontwerp voor het stedenbouwkundig plan. Hierop ontving Pre Wonen een aantal schriftelijke reacties. Op basis van deze reacties is het ontwerp niet gewijzigd. Het voorlopig ontwerp is hetzelfde als het ontwerp dat 2 oktober 2019 is gepresenteerd.

Wat gebeurt er met de reacties?

We bekijken of we de reacties in het voorlopig ontwerp kunnen verwerken. Uiteindelijk maken we zo een definitief ontwerp stedenbouwkundig plan. Heeft u gereageerd op het voorlopig ontwerp? Dan ontvangt u een brief van ons over het definitieve ontwerp.

Inrichting buitenruimte

Voor de inrichting van de buitenruimte wordt in 2020 een inloopavond georganiseerd om de bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden te informeren.

Contact

Kijk voor meer informatie over dit project op de website van Pré Wonen

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer G.F. Wesseling. U kunt contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.