Aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten

Wilt u speelautomaten in uw horecabedrijf neerzetten? Welk type speelautomaat u mag plaatsen, hangt af van het soort horecabedrijf dat u heeft. Voor behendigheidsautomaten is geen vergunning nodig. Voor kansspelautomaten heeft u een aanwezigheidsvergunning speelautomaat nodig. U krijgt voor maximaal 2 speelautomaten per horecagelegenheid een vergunning. U vraagt de vergunning schriftelijk aan. De aanwezigheidsvergunning speelautomaten is persoons- en adresgebonden en dus niet overdraagbaar.

Aanvragen vergunning kansspelautomaten U vraagt de vergunning schriftelijk aan

Voorwaarden

U krijgt voor maximaal 2 speelautomaten per horecagelegenheid een vergunning.

 • De vergunning is 3 jaar geldig. Alle vergunningen worden nu verleend tot 31 december 2020. Eind 2017 zijn de horecabedrijven met een aanwezigheidsvergunning schriftelijk geïnformeerd dat zij een nieuwe vergunning moeten aanvragen.
 • De gemeente verleent de vergunning niet als zij vermoedt dat het verlenen van de vergunning ernstig gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

De aanwezigheidsvergunning is persoons- en adresgebonden. U moet een nieuwe vergunning aanvragen als:

 • uw zaak verhuist naar een ander pand
 • de zaak een andere eigenaar krijgt
 • de geldigheidsduur van de vergunning afloopt.

De gemeente trekt de vergunning in als:

 • de aanvrager, beheerder en/of de bedrijfsleider niet meer voldoet of voldoen aan de voorwaarden waaronder de vergunning is verleend
 • de bij de aanvraag verstrekte gegevens onjuist blijken te zijn
 • de horeca-inrichting niet meer beschikt over de vereiste vergunningen.

Kosten

De vergunning kost voor 3 jaar:

 • voor 1 automaat € 169,50
 • voor 2 automaten € 271,50

Hoogdrempelig horecabedrijf

In hoogdrempelige horecaondernemingen mag u alleen kansspeelautomaten plaatsen.

Een horecaonderneming is hoogdrempelig als:

 • het een café of restaurant is met een geldige Drank- en Horecavergunning.
 • er naast het café- en het restaurantbezoek geen andere activiteiten plaatsvinden (bijvoorbeeld een bowlingcentrum)
 • zij gericht is op personen van 18 jaar en ouder. Dit om gokverslaving onder jongeren te voorkomen.

Extra voorwaarden

Voor een hoogdrempelige inrichting gelden nog 2 extra voorwaarden. De vergunningaanvrager moet:

 • voldoen aan zedelijkheidseisen. Dit is om criminaliteit in de speelautomatenbranche tegen te gaan
 • kennis hebben over het gebruik van speelautomaten en de daaraan verbonden risico's van gokverslaving.

Drank- en Horecavergunning

Laagdrempelig horecabedrijf

In laagdrempelige horecaondernemingen zijn alleen behendigheidsautomaten toegestaan. Hiervoor is geen vergunning nodig.

Een horecabedrijf is laagdrempelig als:

 • er naast het café- en het restaurantbezoek ook andere activiteiten plaatsvinden (sport, spel, cultuur)
 • het een internetcafé is met meer dan 3 computers
 • het een café is met meer dan 3 pooltafels en/of dartborden
 • het een café is met 1 avond per week een dansavond

Samengestelde inrichting

Een samengestelde inrichting biedt hoog- en laagdrempelige activiteiten in verschillende zelfstandige ruimten. Bijvoorbeeld een restaurant met een afhaalcentrum of een bowlingcentrum met een café. Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan kansspelautomaten ook in samengestelde inrichtingen te plaatsen.

Belt u voor meer informatie naar het telefoonnummer 14 023.