Aanlegvergunning

Voor werkzaamheden in een gebied met landschappelijke of cultuurhistorische waarde heeft u misschien een aanlegvergunning nodig. Met deze vergunning kunt u: wegen of paden aanleggen; sloten graven of dempen; bomen planten; grond ophogen of afgraven. De aanlegvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Op het Omgevingsloket kunt u ook eerst een vergunningscheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Op basis van uw antwoorden stelt het Omgevingsloket uw aanvraagformulier samen. U krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren.

Aangevraagde en verleende vergunningen van de afgelopen 8 weken staan op de pagina Mededelingen onder het kopje Bekendmakingen. Op overheid.nl vindt u ook de eerder geplaatste bekendmakingen.

Omgevingsloket

Kosten

Weigering van aanlegvergunning

Afhandeling aanvraag

Bezwaar

Meerdere omgevingsvergunningen in 1 keer aanvragen