Aangifte schade

Vindt u dat u schade heeft opgelopen door de gemeente? U heeft bijvoorbeeld schade aan uw auto door een slecht wegdek. Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U kunt dit online doen. Voor het invullen heeft u DigiD nodig.

Schadeformulier online invullen Stuur de gevraagde bijlagen mee

Meesturen

Met het schadeformulier stuurt u mee:

  • Foto's van de situatie en beschadiging. In ieder geval een detailfoto van de schade en een overzichtsfoto van de locatie.
  • Eventueel getuigenverklaring en/of proces-verbaal van de politie.
  • Een bewijs van geleden schade. Zoals een rekening van de reparatie of opgave van herstelkosten.

Schadeformulier schriftelijk indienen

U kunt het schadeformulier met de gevraagde bijlagen opsturen naar:

Gemeente Haarlem
Afdeling Juridische Zaken
Antwoordnummer 918
2000 VB Haarlem

Formulier aangifte schade