Aangifte schade

Vindt u dat u schade heeft opgelopen door de gemeente? U heeft bijvoorbeeld schade aan uw auto door een slecht wegdek. Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U kunt dit online doen. Voor het invullen heeft u DigiD nodig.

Schadeformulier online invullen Stuur de gevraagde bijlagen mee

Meesturen

Schadeformulier schriftelijk indienen